Hétfő reggel tartotta Gyömrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az év utolsó rendes testületi ülését. Minden képviselő megjelent az ülésen, összesen 18 napirendi pontról tárgyaltak. 


Néhány hete komoly visszhangot váltott ki az a javaslat, miszerint az önkormányzat felmondaná a tóparton található Gyömrő Fitness edzőterem üzemeltetőjével kötött bérleti szerződést. A mai ülésen ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy a jövőbeni üzemeltetéssel kapcsolatos egyeztetések hosszabb időt vesznek igénybe, így erről a következő, várhatóan február 11-i rendes ülésén dönthet a testület.

Az önkormányzat nemrég 27 millió forintot nyert a Belügyminisztériumtól önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A képviselők ma úgy döntöttek, hogy a benyújtott pályázatban szereplő eredeti célok mellett a pénzből a Bóbita óvodában 3 db felnőtt mosdót, míg az Arany óvodában 2 db fürdőszobát újítanak fel.

Arról is határozott a testület, hogy január 1-től a közszolgálati tisztviselők (vagyis a hivatali dolgozók) illetményalapját 60-ról havi 65 ezer forintra emelik fel. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a kormány továbbra is központilag a már korábban meghatározott havi 38.650 forintos alapilletményt finanszírozza, az ennél magasabb bérezést az önkormányzatoknak saját bevételeikből kell fedezniük. Horváth István képviselő javasolta, hogy a környező önkormányzatok a térség országgyűlési képviselőjén keresztül jelezzék a kormányzat felé, hogy az így kialakult helyzet, vagyis az önkormányzatok plusz terhei és a bérfeszültség nem tartható fent.Ebben az évben utoljára üléseztek a gyömrői képviselők


Ahogy minden esztendő végén, úgy most is döntést kellett hoznia a testületnek arról, hogy a következő évben is legyen a városban helyi tömegközlekedés. Képviselői kérdésre Mezey Attila polgármester azt mondta: legkésőbb 2019 szeptemberétől még egy busz forgalomba fog állni a reggeli és délutáni csúcsidőszakban. A részletek kidolgozása 2019 tavaszán várható.

Önkormányzati vagyon eladásáról is döntöttek a képviselők. Az önkormányzat így a jelenlegi bérlőnek értékesíti a Klapka utcában található, rossz állapotú önkormányzati bérlakást. Ezen felül a jövő év elején pályáztatás útján értékesíteni kívánják a 75/10 hrsz-ú út melletti 75/9 hrsz-ú önkormányzati telket. A induló ár 23 millió forint lesz. A 941 m2-es telekre besorolás szerint 4 darab lakás építhető.

Régóta húzódó probléma a Béla utcában található házak címképzése. Az ún. „Albert falvában” található ingatlanok számozása részint a Béla utca 26/a-tól 26/Z-ig tart, valamint Kossuth tér 33/A-tól 33/Z-ig. Most a lakótömb lakói kérték az időközben kialakult utcák elnevezését. Az önkormányzat szerint jelenleg 3 utca alakult ki, de ezek magánutak. Mivel nem alakultak ki a végleges nyomvonalak, továbbá a magánút paraméterei sem, a hivatal nem javasolja azok elnevezését. A képviselők úgy döntöttek, hogy a tulajdonos Albert Ház Kft-t kérik, hogy a lakótömbben kialakítandó utcák érdekében, helyrajzi számmal történő ellátását és a jelenlegi út megosztását végeztesse el, és nyújtsa be a Képviselő-testület felé, hogy az utcák elnevezése megtörténhessen. Ha ez addig megtörténik, és lakók 2/3 ezt ismét kezdeményezi, úgy januárban rendkívüli ülésen dönthet a testület az utcák elnevezéséről.

A napirendeket követő interpellációjában Fábián Béla képviselő azt kérdezte a polgármestertől, hogy mikor lesz megoldás a SPAR-nál a gyalogátkelő kialakítására, valamint a Mendei úton lekopott gyalogátkelők újrafestésére. Mezey Attila a kérdésekre válaszolva azt mondta, hogy a SPAR magyarországi vezetése vállalná egy zebra kialakítását az üzletnél a Mendei úton, ennek kapcsán a külföldi tulajdonos jóváhagyására várnak. A lekopott zebrák kapcsán jelezte: megyei kezelésű útról van szó, így ez nem önkormányzati hatáskör.

Szintén Fábián Béla képviselő kérdésére válaszul elhangzott, hogy az erdészet munkatársai hamarosan megkezdik a temetőkben a veszélyes fák, ágak metszését.


A ma elfogadott ütemterv szerint a következő rendes képviselő-testületi ülésre február 11-én kerülhet majd sor.
06:00, 12:00, 18:00, 20:58 - Gyömrő Info Magazin
06:31, 12:31, 18:31, 21:29 - Szemtől szemben - Petőné Vizi Valéria
06:48, 12:48, 18:48, 21:46 - Könyves percek
07:23, 13:23, 19:23, 22:21 - Az orvos válaszol 19. rész
07:30, 13:30, 19:30, 22:29 - Sporttárs : Lukács Sándor
08:00, 14:00, 20:00, 22:59 - Egy falat kenyér... - Várkonyi Attila
08:29, 14:29, 20:29, 23:27 - Gyere ahogy vagy!